Topic outline

 • Welkom bij DIGITOUR!

  man collects cubes
  Hoe is de DIGITOUR gestructureerd?

  DIGITOUR is een zelflerende online cursus, die bestaat uit 12 eenheden, elk van ongeveer 2 uur en met een totale duur van 24 uur. Alle units zijn op een eenvoudige manier gestructureerd: ze beginnen met een korte introductie van de unitonderwerpen, gevolgd door een overzicht van de leerdoelen. Dan het hoofdgedeelte: de inhoud van de module, ondersteund door praktische voorbeelden. Elke unit wordt afgesloten met oefeningen en een zelfbeoordelingstest, evenals links naar verder leesmateriaal.  Wat kan ik leren?
  woman on top of books reading through a laptop

  Aan het einde van deze unit zul je:

  • Ken je de belangrijkste termen met betrekking tot online verkopen rechtstreeks en via agenten, processen om online en traditionele marketingcampagnes te integreren, online klantgedrag, enz.
  • Begrijp je het belang van digitale geletterdheid om aan de veranderende behoeften van klanten te voldoen.
  • Begrijp je en kun je reageren op veranderend klantgedrag door gegevens te analyseren.
  • De digitale transformatie van de toeristische sector verbeteren en eraan bijdragen door de toepassing van nieuwe technologieën, nieuwe benaderingen en het oplossen van ondernemersuitdagingen.
  • Ken de belangrijkste termen met betrekking tot innovatie in de toeristische sector
  • Zul je bijdragen aan een succesvolle samenwerking met partners in de sector.


  woman assessing papers
  Wat zijn de beoordelingsmethoden?

  De zelfbeoordelingsinstrumenten bestaan uit meerkeuzetoetsen. Deze zullen jou helpen je nieuw verworven kennis te gebruiken en meer vertrouwen te krijgen in jouw vaardigheden.  graphic illustration of a woman receiving a digital certificate
  Behaal ik een certificaat?

  Ja, je kunt een certificaat van deelname verkrijgen door het volgende in te vullen:

  • Maak een account aan en log in op het platform
  • Lees het cursusmateriaal
  • Voer de zelfbeoordelingsquizzen uit en behaal een minimum van 60%
  • Vul een korte online enquête in

  Zodra je het bovenstaande met succes hebt voltooid, wordt jouw certificaat van deelname aan de DIGITOUR online training beschikbaar gesteld om te downloaden in het platform.  - - - - - - - - -

  Laatste update: augustus 2023
  Disclaimer voor externe links en verwijzingen: De auteurs van digitour e-learning cursus verklaren hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de inhoud werd ontwikkeld geen illegale inhoud waarneembaar was op de gelinkte pagina's die in de materialen zijn opgenomen (externe links en verwijzingen). De auteurs hebben geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's en daarom distantiëren zij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. De steun van de Europese Commissie voor het DIGITOUR-project vormt geen goedkeuring van de inhoud van de e-learning, die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

 • Begin je leertraject met onze introvideo's!

 • Module 1. Digitalisering en toerisme

 • Module 2. Business Intelligence

 • Module 3. (Digitaal) Sociale vaardigheden

 • Module 4. Methodologische vaardigheden

 • Module 5. Digitale Marketing & Toerisme

 • Module 6. Sociale media en toerisme

 • Module 7. Online klantgedrag in het toerisme

 • Module 8. CRM

  • Als je wilt, kunt je de theorie openen en lezen in pdf-formaat.

 • Module 9. HR Digitalisering

 • Module 10. Cyber Security & Cyber Resilience

 • Module 11. Samenwerken met anderen – Netwerken & Co-creatie

 • Module 12. Platforms voor reisbureaus

 • Online enquête

  graphic demonstrating girl doing assessment

  Vul deze korte online vragenlijst in om ons te helpen deze cursus te evalueren en te verbeteren.

  Het is noodzakelijk om dit in te vullen om jouw certificaat te ontvangen.

  Vragenlijst link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9FEWjibFBLxMlM_uvQSOW3k71XGXM82fJGIVHCwuzpfWhBg/viewform

 • Certificaat

 • Medegefinancierd door het Erasmus+-programma

  All rights reserved
  Erasmus+ project: DIGITOUR - Building Digitalisation Readiness in the Tourism SME Sector
  Agreement number: 2021-2-IE01-KA220-VET-000048348

  Ga voor meer informatie naar digitourproject.eu

  erasmus+ cofunding

  De website is gefinancierd in het kader van het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Deze website en de inhoud ervan weerspiegelen alleen de standpunten van het DIGITOUR-projectpartnerschap en de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is opgenomen.